Kontakt
Kontakt

ELTEQ Slovakia, s.r.o.
Muškátová 3
900 28 Ivanka pri Dunaji
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36774286, DIČ: 2022372473
IČDPH: SK2022372473
Okresný súd Bratislava I., Oddiel:Sro, Vložka číslo: 45832/B
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
Číslo účtu: 2299705353/0200
IBAN: SK80 0200 0000 0022 9970 5353
Tel.: +421 2 3211 2271

kontakty

Milan Pitelka
Riaditeľ a konateľ spoločnosti

m: +421 918 408 326
e: milanpitelka@elteq.sk

Gabriela Pitelková
Konzultant

m: +421 905 131 208
e: gabriela.pitelkova@elteq.sk

Rastislav Barčák
Konzultant

m: +421 903 777 659
e: rastislav.barcak@elteq.sk

Angelika Oravcová
Účtovníčka

m: +421 915 716 883
e: oravcova.angelika@gmail.com